Zapytanie ofertowe nr 3/1.1.1 PO IR/2018

Kategorie: zapytania ofertowe Napisany przez

Zapytanie ofertowe nr 3/1.1.1 PO IR/2018 dotyczy: pożywek, odczynników do badań U Jędrusia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. ZAŁ. 1 FORMULARZ CENOWY ZAŁ. 2 HARMONOGRAM DOSTAW ZAŁ. 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH ZAŁ. 4 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU ZAŁ. 5 WZÓR […]

zobacz więcej

Zapytanie ofertowe nr 2/1.1.1 PO IR/ 2017

Kategorie: zapytania ofertowe Napisany przez

U Jędrusia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe nr 2/1.1.1 PO IR/ 2017 ZAŁ. 1 FORMULARZ OFERTOWY ZAŁ. 2 HARMONOGRAM DOSTAW ZAŁ. 3 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZAŁ. 4 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH Zapytanie ofertowe nr 2 1.1.1 PO IR 2017 z dn. 17.11.2017 […]

zobacz więcej

Zapytanie ofertowe nr 1/1.1.1 PO IR /2017

Kategorie: zapytania ofertowe Napisany przez

U Jędrusia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe nr 1/1.1.1 PO IR/ 2017 ZAŁ. 1 Formularz cenowy oferty ZAŁ. 2 Harmonogram dostaw ZAŁ. 3 Oświadczenie o braku powiązań ZAŁ. 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków Zapytanie ofertowe nr 1 1.1.1 PO IR 2017 z dnia 16.11.2017 Odpowiedzi na pytania dotyczące […]

zobacz więcej