Deklaracja “U Jędrusia”

 

Dbając o dobrostan zwierząt i szanując oczekiwania naszych Klientów, deklarujemy rezygnację z używania jaj i produktów jajecznych pochodzących z chowu klatkowego w procesie produkcyjnym do 2025 roku.