Po raz kolejny najlepsi!
Firma “U Jędrusia” kolejny raz została wybrana przez Konsumentów na Lidera Jakości w kategorii Obiadowe Dania Gotowe.

Badania realizowane w ramach ogólnopolskiego Projektu KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI za cel główny przyjmują w wyłonienie Liderów Jakości usług i produktów dostępnych na polskim rynku. Projekt z roku na rok ewoluuje. W kolejnych edycjach zastosowano coraz bardziej zaawansowane metody realizacji badań opinii i analizy danych. Jako nadrzędna zastosowana w badaniu jest idea metodologii mixed-methods.

W VIII edycji badania w 2018 roku zastosowano następujące metody badawcze:

1. Badania kwestionariuszowe:
* badania eksperckie dotyczące kwalifikacji marek w kategoriach produktowych
* badanie pilotażowe na losowo wybranej grupie konsumentów
* badanie face-to-face z konsumentami
* ankieta pilotowana z udziałem badacza

2. Badanie opinii przez CAWI
Badanie przeprowadzone za pośrednictwem kanału on-line. Respondenci kwalifikowani są do badania ze względu na: wiek, płeć i miejsce zamieszkania.
Uczestnicy badania spełniają kryteria próby zbudowanej o logikę doboru celowego, kwotowego.

 

Uzasadnienie, skojarzenia ,znajomosc marki, lider jakosci

 

Każda kolejna edycja badania realizowana jest na większej próbie badawczej. Na przestrzeni trzech lat edycji liczebność próby zmieniła się z 1692 do 12100 respondentów. W badaniach terenowych, gdzie mamy bezpośredni kontakt z respondentami, uczestniczy regularnie 1000 respondentów.

Badanie w wersji on-line sięga po wiedzę i opinię użytkowników internetu. Kwalifikacja uczestników badań jest zgodna ze strukturą ludności Polski opisaną przez GUS w 2011 roku. Jedyną różnicę stanowi ograniczenie grupy wiekowej w kategorii 64-latków.

Metodą doboru do próby była metoda kwotowa i celowa. Przy konsultacji próby wzięty został rozkład ludności Polski wedle wieku i płci opracowany przez GUS w 2011 roku. Dobór lokalizacji na realizację  badań miał charakter dwustopniowy. Populację podzielono na dwa segmenty: wielkomiejski (miasta powyżej 500 tysięcy mieszkańców) oraz miejski (miasta do 499 tysięcy mieszkańców).

 

Próba i jej dobór - Lider jakości