fbpx

Opis projektu:



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.
Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.


 • OPIS PROJEKTU

Firma U Jędrusia Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

 • CEL PROJEKTU

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii produkcji wyrobów formowanych z nadzieniem.

 • PLANOWANE EFEKTY

Wdrożenie opracowanej technologii umożliwi wprowadzenie na rynek produktów bez konserwantów o znacząco przedłużonym terminie przydatności do spożycia.

 • WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 44  649 772,28 PLN

 • WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Dofinansowanie w kwocie 18 467 400, 49 PLN


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


 • OPIS PROJEKTU:

Firma U Jędrusia Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 • CEL PROJEKTU:

Zwiększenie udziału produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji, dzięki wykonaniu układu trigeneracji obejmującego urządzenie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji.

 • PLANOWANE EFEKTY:

Realizacja inwestycji pozwoli na zwiększenie efektywności gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa „ U Jędrusia” Sp. z o. o., poprzez obniżenie ilości zużywanego paliwa, ograniczenie emisji CO2 emitowanego do atmosfery i większą elastyczność produkcji ciepła.

 • WARTOŚĆ PROJEKTU:

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 10 849 303,50 PLN

 • WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:

Dofinansowanie w kwocie 4 282 704,03 PLN


 • U Jędrusia
 • Krupinski
 • Asian Cook
 • frischanello
Fundusze europejskie