Właściciele „U Jędrusia” laureatami Filantropa Krakowa

W dniu 30 czerwca 2022 roku Maria i Andrzej Krupińscy – Właściciele marki U Jędrusia – zostali laureatami tytułu Filantrop Krakowa. Nagrodę przyznał Prezydenta Miasta Krakowa Jacek Majchrowski w kategorii: wkład finansowy w pomoc udzieloną osobom lub podmiotom.

Za tajemniczą nazwą kategorii ukrywa się wsparcie finansowe i produktowe dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie jakiego udzielił Zarząd Spółki „U Jędrusia” w trakcie pandemii SARS – CoV-2.

Filantropia oznacza dobroczynność i życzliwość wobec drugiego człowieka. – powiedziała Maria Krupińska, Wiceprezes Zarządu Spółki „U Jędrusia” – To działalność polegająca na bezinteresownym i długoterminowym udzielaniu pomocy finansowej lub materialnej potrzebującym. Dlatego dzielenie się dobrem, które nas spotyka, to najpiękniejsza forma wsparcia.

Tytuł Filantropa Krakowa przyznaje prezydent Krakowa na wniosek komisji Bractwa Filantropii, corocznie za poprzedni rok kalendarzowy. Bractwo Filantropii powoływane jest każdego roku, a w jego skład wchodzą mi.in laureaci tytułu Filantrop Krakowa z poprzednich edycji.

Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach: za najciekawszą formę i efektywność filantropii oraz za wkład finansowy w pomoc udzieloną osobom lub podmiotom. Podczas uroczystej gali z rąk prezydenta miasta nagrodzeni otrzymują symboliczne berło św. Jadwigi oraz dyplom uznania.