Zapytanie ofertowe nr 13/1.1.1 PO IR/2019 dotyczy zakupu elementu pilotażowej linii technologicznej do produkcji wyrobów garmażeryjnych- tunel chłodniczy.

U Jędrusia sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego:

Załączniki:

ZAŁ. 1 Formularz cenowy
ZAŁ. 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
ZAŁ. 3 Oświadczenie o braku powiązań
ZAŁ. 4 Wzór umowy
ZAŁ. 6 Aktualizacja Oświadczenie o zachowaniu poufności z dn. 23.12.2019
Zapytanie ofertowe nr 13/1.1.1 PO IR/2019

Aktualizacja:
Aktualizacja z dn. 08.01.2020 Zapytanie ofertowe nr 13/1.1.1 PO IR/2019
Zał nr 6 Aktualizacja z dn. 08.01.2020 Oświadczenie o zachowaniu poufności
Aktualizacja z dn. 22.01.2020 Zapytanie ofertowe nr 13/1.1.1 PO IR/2019
Aktualizacja z dn. 28.01.2020 Zapytanie ofertowe nr 13/1.1.1 PO IR/2019
Zał nr 4 Aktualizacja z dn. 28.01.2020 Wzór umowy

Wersja angielska/English version:

Annex No. 1 Offer form
Annex No. 2 Declaration on meeting the conditions for participation in the procedure
Annex No. 3 Declaration on the lack of personal or capital connections
Annex No. 6 Confidentiality declaration

Update/Aktualizacja:
Annex No. 6 Confidentiality declaration – 08.01.2020r.

Pytania i odpowiedzi:

Pytania i odpowiedzi z dn. 23.12.2019r.
Pytania i odpowiedzi z dn. 02.01.2020r.
Pytania i odpowiedzi z dn. 08.01.2020r.
Pytania i odpowiedzi z dn. 22.01.2020r.
Pytania i odpowiedzi z dn. 28.01.2020r.
Pytania i odpowiedzi z dn. 03.02.2020r.

Wyniki przetargu – publikacja 20.02.2020:
W związku z zakończonym postępowaniem przetargowym zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 13/1.1.1 PO IR/2019, na zakup elementów pilotażowej linii do produkcji wyrobów garmażeryjnych : tunel chłodniczy, informujemy, że wybrano ofertę firmy: John Bean Technologies AB, PO Box 913, SE- 251 09 Helsingborg, SWEDEN.