Zapytanie ofertowe nr 5/1.1.1 PO IR/2019 dotyczy laboratoryjnych usług badawczych do badań przechowalniczych
U Jędrusia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego:

ZAŁ. 1 FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. 2 HARMONOGRAM DOSTAW
ZAŁ. 3 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU
ZAŁ. 4 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH
ZAŁ. 5 WZÓR UMOWY
Zapytanie ofertowe nr 5/1.1.1 PO IR/2019
Aktualizacja z dn. 25.09.2019 Zapytanie ofertowego
Pytania i odpowiedzi 1 z dn. 25.09.2019
Pytania i odpowiedzi 2 z dn. 25.09.2019

Wyniki przetargu – publikacja 21.10.2019:
W związku z zakończonym postępowaniem przetargowym zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 5/1.1.1 PO IR/2019 dot. laboratoryjnych usług badawczych do badań przechowalniczych.
Informujemy, że ostatecznie wybrano ofertę firmy J.S Hamilton Poland Sp. z o.o ul Chwaszczyńska 180, 81 -571 Gdynia.