Zapytanie ofertowe nr 7/1.1.1 PO IR/2019 dotyczy dostaw sprzętu drobnego do laboratorium zakładowego.
U Jędrusia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego:

ZAŁ. 1 FORMULARZ CENOWY
ZAŁ. 2 HARMONOGRAM DOSTAW
ZAŁ. 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAŁ. 4 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ZAŁ. 5 WZÓR UMOWY
Zapytanie ofertowe nr 7/1.1.1 PO IR/2019
Aktualizacja z dn. 25.09.2019 Zapytanie ofertowe
Pytania i odpowiedzi z dn. 25.09.2019
Pytania i odpowiedzi z dn. 03.10.2019

Wyniki przetargu – publikacja 21.10.2019:
W związku z zakończonym postępowaniem zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 7/1.1.1 PO IR/2019 na zakup sprzętu drobnego do laboratorium zakładowego informujemy, że ostatecznie wybrano ofertę firmy Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SP.k. , ul Polska 114, 60-401 Poznań.