Zgłoszenie sygnalisty

U Jędrusia zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii umożliwia dokonywanie zgłoszeń poprzez różne kanały.
Administratorem danych osobowych jest U JĘDRUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Przemęczankach, Przemęczanki 32, 32-107 Radziemice, numer KRS: 398461, NIP: 9442241567, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako: „Spółka”).

Możliwość kontaktu pod numerem telefonu: (+48 12) 379-36-56 w. 199
lub za pomocą formularza dostępnego poniżej.

Formularz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Polityka prywatności
Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych oraz marketingowych