Nasza misja i wizja

Ułatwiamy codzienność dostarczając najwyższej jakości dania gotowe, łącząc wyjątkowe receptury z nowoczesnymi technologiami i najlepszym zespołem.

Realizujmy to wszystko w oparciu o wypracowane wartości naszej firmy, takie jak:

  • Szacunek - pokora i zrozumienie dla drugiej osoby, wysłuchanie innych bez osądzania ich wyborów i podejmowanych przez nich decyzji, komunikacja bez uprzedzeń
  • Uczciwość - transparentna komunikacja, zaufanie i lojalność wobec zespołu, firmy i zasad. Sumienne i rzetelne wykonywanie swoich obowiązków, równoprawne traktowanie ludzi, bez faworyzowania
  • Współpraca - otwartość na różnorodność w zespole, efektywne oraz sumienne współdziałanie zarówno na poziomie własnego zespołu, innego działu jak i całej organizacji
  • Odpowiedzialność - odwaga w podejmowaniu decyzji, promowanie postawy współodpowiedzialności za wynik, w sytuacjach różnicy zdań szukanie rozwiązań "wygrana-wygrana"
  • Rozwój (Ciągłe doskonalenie) - napędzanie zmian, otwartość na nowe rozwiązania, prezentowanie postawy nastawionej na ciągłe doskonalenie.