U Jędrusia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe nr 1/1.1.1 PO IR/ 2017

ZAŁ. 1 Formularz cenowy oferty ZAŁ. 2 Harmonogram dostaw ZAŁ. 3 Oświadczenie o braku powiązań ZAŁ. 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków Zapytanie ofertowe nr 1 1.1.1 PO IR 2017 z dnia 16.11.2017

Odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania Ofertowego nr 1/1.1.1 PO IR/2017

Odpowiedzi z dn. 1.12.2017 -na pyt. dot. Zapytania ofert. nr 1 1.1.1 PO IR 2017
Odpowiedzi z dn. 8.12.2017 – na pyt. dot. Zapytania ofert. nr 1 1.1.1 PO IR 2017
Pytania i Odpowiedzi z dn 14.12.2017 do zapytania ofertowego nr 1_1.1.1 PO IR_2017 z 16.11.2017
załącznik nr 1 do odpowiedzi z dn. 8.12.2017 – na pyt. dot. Zapytania ofert. nr 1 1.1.1 PO IR 2017
załącznik nr 2 do odpowiedzi z dn. 8.12.2017 – na pyt. dot. Zapytania ofert. nr 1 1.1.1 PO IR 2017
załącznik nr 3 do odpowiedzi z dn. 8.12.2017 – na pyt. dot. Zapytania ofert. nr 1 1.1.1 PO IR 2017
Pytania i Odpowiedzi z dn 15.12.2017 do zapytania ofertowego nr 1_1.1.1 PO IR_2017

W dniu 8.12.2017 Zamawiający dokonał zmiany Zapytania ofertowego nr 1/1.1.1 PO IR/2017 z dn. 16.11.2017. Zmiany dotyczą Opisu przedmiotu zamówienia z pkt 6.1.3.1. i zostały wyróżnione na żółto w zaktualizowanym Zapytaniu Ofertowym nr 1/1.1.1 PO IR/2017 z dn. 16.11.2017. Zmieniony został również Zał. nr 2 Harmonogram dostaw do Zapytania ofertowego nr  1/1.1.1 PO IR/2017 z dn. 16.11.2017.

Aktualizacja z dn. 8.12.2017 Zał. 2 Harmonogram dostaw do Zapytania ofertowego nr 1 1.1.1 PO IR 2017 z dn. 16.11.2017
Aktualizacja z dn. 8.12.2017 Zapytania ofertowego nr 1 1.1.1 PO IR 2017 z dn. 16.11.2017
Aktualizacja_ZAŁ. 2 Harmonogram dostaw ZMIANA 8.12.2017

Wyniki przetargu – publikacja 09.01.2017