Zapytanie ofertowe nr 3/1.1.1 PO IR/2018 dotyczy: pożywek, odczynników do badań
U Jędrusia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

ZAŁ. 1 FORMULARZ CENOWY
ZAŁ. 2 HARMONOGRAM DOSTAW
ZAŁ. 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH
ZAŁ. 4 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU
ZAŁ. 5 WZÓR UMOWY
Zapytanie ofertowe nr 3/1.1.1 PO IR/2018

W dniu 29.03.2018 Zamawiający dokonał zmiany Zapytania Ofertowego nr 3/1.1.1 PO IR/2018  z dnia 23.03.2018, zmiana dotyczy  Zał nr 5 – Wzór umowy – zmieniony został  § 7.1 usunięto zapis „podłoża z zielenią brylantową i żółcią dla których okres gwarancji wynosi minimum 5,5 miesiąca”oraz usunięto zapis „minimum 9 miesięcy dla testów”.

Zapytanie ofertowe  nr  3/1.1.1 PO IR/2018 z dnia 23.03.2018 zostało zmienione o zaktualizowany załącznik nr 5.

Aktualizacja z dnia 29.03.2018 Zapytanie Ofertowe nr 3/1.1.1 PO IR/2018 z dnia 23.03.2018
Aktualizacja z dnia 29.03.2018 Załącznik nr 5 Wzór umowy  do Zapytania Ofertowego nr 3/1.1.1 PO IR/2018 z dnia 23.03.2018 

Odpowiedzi z dnia 29.03.2018 do Zapytania Ofertowego nr 3/1.1.1 PO IR/2018:

Odpowiedź nr 1 z dn. 29.03.2018 do Zapytania ofertowego nr 3/1.1.1 PO IR/2018
Odpowiedź nr 2 z dn. 29.03.2018 do Zapytania ofertowego nr 3/1.1.1 PO IR/2018
Odpowiedź nr 3 z dn. 05.04.2018 do Zapytania ofertowego nr 3/1.1.1 PO IR/2018
Odpowiedź nr 4 z dn. 18.04.2018 do Zapytania ofertowego nr 3/1.1.1 PO IR/2018

Wyniki przetargu – publikacja 14.05.2018