Zapytanie ofertowe nr 5/1.1.1 PO IR/2019

Zapytanie ofertowe nr 5/1.1.1 PO IR/2019 dotyczy laboratoryjnych usług badawczych do badań przechowalniczych U Jędrusia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

Wyniki przetargu – publikacja 21.10.2019:

W związku z zakończonym postępowaniem przetargowym zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 5/1.1.1 PO IR/2019 dot. laboratoryjnych usług badawczych do badań przechowalniczych.

Informujemy, że ostatecznie wybrano ofertę firmy J.S Hamilton Poland Sp. z o.o ul Chwaszczyńska 180, 81 -571 Gdynia.