Zapytanie ofertowe nr 7/1.1.1 PO IR/2019

Zapytanie ofertowe nr 7/1.1.1 PO IR/2019 dotyczy dostaw sprzętu drobnego do laboratorium zakładowego. U Jędrusia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

Wyniki przetargu – publikacja 21.10.2019:

W związku z zakończonym postępowaniem zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 7/1.1.1 PO IR/2019 na zakup sprzętu drobnego do laboratorium zakładowego informujemy, że ostatecznie wybrano ofertę firmy Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SP.k. , ul Polska 114, 60-401 Poznań.