U Jędrusia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe nr 2/1.1.1 PO IR/ 2017

ZAŁ. 1 FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. 2 HARMONOGRAM DOSTAW
ZAŁ. 3 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ZAŁ. 4 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH
Zapytanie ofertowe nr 2 1.1.1 PO IR 2017 z dn. 17.11.2017

W dniu 11.12.2017 Zamawiający dokonał zmiany Zapytania ofertowego nr 2/1.1.1 PO IR/2017 z dn. 17.11.2017. Zmiany dotyczą Opisu przedmiotu zamówienia z pkt 6.1.4.1. i zostały wyróżnione na żółto w zaktualizowanym Zapytaniu Ofertowym nr 2/1.1.1 PO IR/2017 z dn. 17.11.2017. Zmieniony został również Zał. nr 1 Formularz ofertowy oraz Zał. nr 2 Harmonogram dostaw do Zapytania ofertowego nr  2/1.1.1 PO IR/2017 z dn. 17.11.2017.

Aktualizacja 11.12.2017 Zapytania ofertowego nr2 1.1.1 POIR 2017
Aktualizacja z 11.12.2017 Zał. 1 Formularz ofertowy
Aktualizacja z 11.12.2017 Zał. 1 Formularz ofertowy
Aktualizacja z 11.12.2017 Zał. 2 Harmonogram dostaw
Aktualizacja z 11.12.2017 Zał. 2 Harmonogram dostaw

Odpowiedzi z dn. 11.12.2017 na pytania do Zapytania  ofertowego nr 2/1.1.1 PO IR/2017

Odpowiedzi z dn.11.12.2017 na pytania dot. Zapytania ofertowego nr 2 1.1.1 PO IR 2017
Odpowiedzi -zestaw I z dn 15.12.2017 do zapytania ofertowego nr 2_1.1.1 PO IR_2017
Odpowiedzi- zestaw II z dn 15.12.2017 do zapytania ofertowego nr 2_1.1.1 PO IR_2017
Odpowiedzi- zestaw III z dn 15.12.2017 do zapytania ofertowego nr 2_1.1.1 PO IR_2017

Wyniki przetargu – publikacja 09.01.2018