Zapytanie ofertowe nr 3/1.1.1 PO IR/2018

Zapytanie ofertowe nr 3/1.1.1 PO IR/2018 dotyczy: pożywek, odczynników do badań U Jędrusia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
Zapytanie ofertowe nr 3/1.1.1 PO IR/2018 dotyczy: pożywek, odczynników do badań U Jędrusia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
W dniu 29.03.2018 Zamawiający dokonał zmiany Zapytania Ofertowego nr 3/1.1.1 PO IR/2018  z dnia 23.03.2018, zmiana dotyczy  Zał nr 5 – Wzór umowy – zmieniony został  § 7.1 usunięto zapis „podłoża z zielenią brylantową i żółcią dla których okres gwarancji wynosi minimum 5,5 miesiąca”oraz usunięto zapis „minimum 9 miesięcy dla testów”.

Zapytanie ofertowe  nr  3/1.1.1 PO IR/2018 z dnia 23.03.2018 zostało zmienione o zaktualizowany załącznik nr 5.
Odpowiedzi z dnia 29.03.2018 do Zapytania Ofertowego nr 3/1.1.1 PO IR/2018:
Wyniki przetargu – publikacja 14.05.2018