Zapytanie ofertowe nr 13/1.1.1 PO IR/2019

Zapytanie ofertowe nr 13/1.1.1 PO IR/2019 dotyczy zakupu elementu pilotażowej linii technologicznej do produkcji wyrobów garmażeryjnych- tunel chłodniczy.

Wyniki przetargu – publikacja 20.02.2020:

W związku z zakończonym postępowaniem przetargowym zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 13/1.1.1 PO IR/2019, na zakup elementów pilotażowej linii do produkcji wyrobów garmażeryjnych : tunel chłodniczy, informujemy, że wybrano ofertę firmy: John Bean Technologies AB, PO Box 913, SE- 251 09 Helsingborg, SWEDEN.